IBAN: NL26 ABNA 0563 3499 99
 
logos/logo-ifleden-2015.png
ANBI_status.jpg
CBF_Small.jpg

Kinderen van Indonesië

Kinderen die in Indonesië geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun zichtbare  'anders-zijn'. En dat terwijl een schisis met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen hebben hun ouders daar het geld niet voor.

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

HELP MEE!
Als kinderen met een schisis de eerste levensmaanden al halen, bestaat daarna nog steeds een grote kans dat zij een infectie oplopen die direct in relatie staat met hun afwijking en daardoor overlijden. Bijna de helft haalt daarom het tiende levensjaar niet. Ook later lopen ze extra gezondheidsrisico's. Bovendien worden ze door hun zichtbare 'anders-zijn' nauwelijks geaccepteerd in de Indonesische maatschappij.

U kunt voor hen het verschil maken door het werk van Stichting Sumbing Bibir te steunen. Dat kan: 
 

  • - met een eenmalige of periodieke donatie
  • - via een structurele schenking
  • - door Stichting Sumbing Bibir op te nemen in uw testament


Stichting Sumbing Bibir is volledig afhankelijk van giften. Daarom is úw steun heel belangrijk! 

Wilt u ook een donatie doen?