IBAN: NL26 ABNA 0563 3499 99
 
logos/logo-ifleden-2015.png
ANBI_status.jpg
CBF_Small.jpg

Kinderen van Indonesië

Kinderen die in Indonesië geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun zichtbare  'anders-zijn'. En dat terwijl een schisis met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen hebben hun ouders daar het geld niet voor.

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

 

Transparantie

Van de ontvangen donaties gaat 95% naar de doelstelling van de stichting.

Het bestuur van de stichting heeft regelmatig contact met onze vaste partners in Indonesië, India en Tanzania over de voortgang/ontwikkeling van de projecten.

Ook bezoekt het bestuur bezoekt regelmatig de projecten om de voortgang en de bestedingen te toetsen.


Kleinschalig

Het bestuur bestaat uit een overzichtelijke groep vrijwilligers.

Voor de beheersbaarheid en goede controle heeft het bestuur gekozen om een kleine stichting te blijven. 


Betrouwbaar

Op alle locaties werken wij met een bestaand lokaal netwerk, welke voor 95% voortkomen uit het universitaire netwerk.

 

Verantwoording

Onze financiële administratie jaarlijks door een externe accountant gecontroleerd.

De jaarstukken zijn te downloaden op deze website onder het kopje 'Over ons'.  Voor eventuele vragen kunt u per e-mail informatie op te vragen bij onze penningmeester.

Er is door onze accountant een samenstellingsverklaring afgegeven met betrekking tot deze jaarcijfers.

 
Continuïteit

Wij zijn heel erg blij, dat enkele bedrijven en vrienden ons structureel met een maandelijkse bijdrage van € 125 resp. € 50 steunen.  Met deze donaties kunnen we veel goed werk verrichten. Want hoe meer mensen van ons bestaan afweten en ons steunen, hoe meer kinderen we samen kunnen laten lachen.

 

Donaties

Donaties zijn van harte welkom op banknummer NL26 ABNA 0563 3499 99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De dagelijkse administratie wordt door onze penningmeester gevoerd. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de jaarrekening door het accountantskantoor Flynth samengesteld.

Onderstaande jaarrekeningen zijn direct te downloaden.

Wilt u een kopie van de financiéle gegevens van 1993 tot en met 2011 ontvangen, neem dan contact op met onze penningmeester@sumbingbibir.com

 

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012