IBAN: NL26 ABNA 0563 3499 99
 
logos/logo-ifleden-2015.png
ANBI_status.jpg
CBF_Small.jpg

Kinderen van Indonesië

Kinderen die in Indonesië geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun zichtbare  'anders-zijn'. En dat terwijl een schisis met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen hebben hun ouders daar het geld niet voor.

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

Beleidsplan  

Beleidsplan Stichting Sumbing Bibir 2018-2023

 

Beleidsplan

In dit beleidsplan legt de Stichting Sumbing Bibir haar beleidsvoornemens neer voor de periode 2018-2023.

 

Probleemstelling & Missie

Stichting Sumbing Bibir zet zich in voor kinderen en volwassenen met een aangeboren aandoening in het aangezicht in Indonesië, India, Tanzania en andere ontwikkelingslanden.

 

Doelstelling

Bij het uitzetten van de door de stichting te voeren beleid concentreert het bestuur zich op de statutaire doelstelling.

Statuten

 

Visie en Werkwijze

Goede gezondheidszorg is essentieel. Als mensen niet gezond zijn, beïnvloedt dat hun dagelijks leven en sociale activiteiten. Kinderen met schisis zijn zichtbaar ‘anders’ en dat wordt vaak slecht geaccepteerd.

Klachtenprocedure

 

Het omliggende veld

Naast de directe hulp die de stichting biedt hebben we ook de ambitie om kennis, kunde en ervaring met schisisoperaties veel meer lokaal te krijgen. Daarom leiden we artsen, orthodontisten en verpleegkundigen op in het uitvoeren van deze soms zeer gecompliceerde behandelingen.

 

Organisatie en Financiën 

In dit onderdeel beschrijven we hoe de activiteiten georganiseerd worden en welke activiteiten worden ondernomen om fondsen te werven. Tevens wordt hier naar een meerjaren begroting verwezen.

Meerjaren begroting