IBAN: NL26 ABNA 0563 3499 99
 
logos/logo-ifleden-2015.png
ANBI_status.jpg
CBF_Small.jpg

Kinderen van Indonesië

Kinderen die in Indonesië geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun zichtbare  'anders-zijn'. En dat terwijl een schisis met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen hebben hun ouders daar het geld niet voor.


Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen  van de geefwet. Om de ANBI-status te behouden dient ook de Stichting Sumbing Bibir vanaf januari 2014 haar werk en werkwijze te publiceren.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 4122 6311

Fiscaal nummer belastingdienst: 80454 1449

 

Naam: Stichting Sumbing Bibir 

Postadres: Postbus 530, 3700 Zeist

Telefoon: 06 1993 3955

Banknummer: NL26 ABNA 0563 3499 99

 

Doelstelling van de stichting:

a. Het financieel steunen van patiëntenbehandeling, kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek van aangboren aandoeningen in het aangezicht in Indonësie en andere ontwikkelingslanden;

b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruime zins des woords.

Statuten

 

Beleidsplan:

In oktober 2012 is een nieuw beleidsplan door het bestuur aanvaard. Dit beleidsplan geeft een analyse van de huidige positie van de stichting en is voorzien van strategische kaders voor de komende jaren.

Beleidsplan 2012-2017

 

 

Bestuurssamenstelling & belongsbeleid:

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen vacantiegeld voor de verrichte werkzaamheden.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Mevrouw Prof. em. A.M. Kuijpers-Jagtman - voorzitter

De heer dr. A. Soehardi - secretaris

De heer W. den Bode - penningmeester

 

Publicaties:

Wij wensen u veel leesplezier

 

Activiteitenverslag

Jaarrekening

Jaarverslag

 

Zo maken we een wereld van verschil voor deze kinderen aan de andere kant van de wereld....