IBAN: NL26 ABNA 0563 3499 99
 
logos/logo-ifleden-2015.png
ANBI_status.jpg
CBF_Small.jpg

Toch weer lachen?

Indonesische kinderen die geboren worden met een gespleten lip of een open verhemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet eens. Bovendien worden ze vaak niet geaccepteerd in de lokale maatschappij door hun zichtbare 'anders-zijn'.  En dat terwijl een schisis met relatief geringe middelen heel goed te verhelpen is. Alleen hebben de ouders van deze kinderen daar geen geld voor. Helpt u mee om ze weer te laten lachen?

 

De Stichting Sumbing Bibir heeft als doel chirurgische behandeling mogelijk te maken van kinderen die met een lipspleet en/of open gehemelte geboren worden op de Indonesische eilanden. Bovendien streeft zij er naar kennis over te dragen aan Indonesische collega’s en wetenschappelijk materiaal te verzamelen voor preventie en verbetering van behandelmethoden.