IBAN: NL26 ABNA 0563 3499 99
 
logos/logo-ifleden-2015.png
ANBI_status.jpg
CBF_Small.jpg

 

 

Kinderen van Indonesie

Kinderen die in Indonesie geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun zichtbare  'anders-zijn'. En dat terwijl een schisis met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen hebben hun ouders daar het geld niet voor.

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

Partners

Met dank aan onze partners...

  

 

Zoekt u een manier om te helpen 'de wereld te verbeteren'?

Dit schoolproject  in India heeft als doel te vondeling gelegde kinderen met schisis -en speciaal meisjes- een betere toekomst te geven. Dit gebeurt niet alleen door hen te opereren, maar ook door hen onderdak, voeding en onderwijs van lagere school tot universiteit te geven. Zo helpen we hen op weg naar een baan en een volwaardig bestaan in de samenleving. De kinderen wonen in een weeshuis, dat een onderdeel is van het GSR Institute of Craniofacial Surgery in Hyderabad.

Wilt u meer weten  over dit project, klik dan op de "schoolproject" button.

 

 

 

Wilt u Sumbing Bibir financieel steunen?

 
Belastingvriendelijk schenken
Snel en gemakkelijk éénmalig of periodiek online schenken!
 
Nu kunt u het direct met ons regelen.
Wilt u de kinderen met schisis voor een langere tijd steunen?